Vilkår for bruk

Homofil.no gir registrerte brukere muligheten til å benytte e-post og profiltjenester på internett. Våre tjenester er kun tilgjengelig for, og kan kun brukes av personer som i henhold til lokal lovgiving er berettiget til å inngå juridisk bindene avtaler. Homofil.no reserverer seg retten til å si opp ditt medlemskap uten noen form for begrunnelse. De tjenester Homofil.no tilbyr i forbindelse med nettsiden Homofil.no er hovedsakelig rettet mot voksne personer. Om du er under 18 år og velger å bli bruker av systemet, må du fortsatt forholde deg til vilkårene i denne avtalen.

Ved å klikke på "Jeg godtar vilkårene for bruk av sidene", og ved å trykke på knappen "Registrer", registrerer du deg som medlem og erklærer at du er inneforstått med innholdet i følgende bruksavtale:

Som bruker har du eneansvar for all informasjon i din profil. Du er også ansvarlig for all kommunikasjon med våre brukere. Homofil.no kan av praktiske årsaker ikke overvåke eller kontrollere bruken av internettsidene til enhver tid. Du erklærer deg herved, i likhet med alle våre brukere, eneansvarlig for lovligheten av dine handlinger i henhold til det lokale lovverk. Hvert enkelt medlem har erklært seg inneforstått med disse betingelsene og Homofil.no påtar seg derfor ikke noe ansvar i forbindelse med brukernes handlinger. Det er viktig at du opptrer ordentlig og hensynsfullt overfor de andre brukerne. Du kan ikke forulempe andre ved å innby til kommunikasjon med dem dersom de klart og tydelig har bedt deg om å slutte med dette. Det er ditt ansvar å sørge for at din atferd overfor andre medlemmer er lovlig og i henhold til lokalt lovverk. Dersom du ikke etterkommer dette, løser du automatisk Homofil.no fra alle krav, handlinger, søksmål eller rettsforfølgelser du kunne hatt overfor Homofil.no.

For å bruke Homofil.no må du være singel og ha tilknytting til Norge. Det vil si at du enten er fra Norge eller oppholder deg i Norge. Du kan ikke bruke Homofil.no sine tjenester til å utplassere eller sende materiale som kan virke fornærmende eller støtende på andre brukere. Dette gjelder også seksuelt ladet materiale i form av tekst, bilder eller multimedia. Du kan ikke bruke Homofil.no sine tjenester til formidling av andre tjenester, produkter eller sammenkomster (kommersielle eller gratis). All reklamering eller rekruttering på Homofil.no sine tjenester er ikke tillatt.

Homofil.no kan sende deg nyhetsbrev på e-post og push-varsler på mobilen. De fleste kan skrues av etter opprettelse av din profil. Enkelte nyhetsbrev blir sendt på epost så lenge man er aktivt medlem. Informasjonen om deg som vises til andre brukere oppgis det ikke ditt virkelige navn eller telefonnummer. Vi anbefaler heller ikke at du oppgir slik informasjon, E-postadresse, mobilnummer, MSN adresse eller annen kontaktinformasjon i den valgfrie beskrivelsen av deg selv.

Homofil.no forbeholder seg retten til å slette profilen og si opp ett hvert medlemskap til personer som bryter med våre bruksvilkår. Dette vil skje automatisk og uten forvarsel dersom et medlem er mistenkt for å ha engasjert seg i noe som helst bedragersk eller kriminelt forbundet med våre tjenester. Dette kan skje når som helst uten begrensninger og uten begrunnelse. Homofil.no har ingen forpliktelser overfor deg dersom du innstiller eller sier opp din konto. Du sier herved fra deg alle rettigheter du kan ha mot Homofil.no vedrørende en slik handling. Dersom en profil blir ansett som upassende kan Homofil.no deaktivere denne inntil det aktuelle innholdet er blitt endret. Homofil.no er berettiget til å kunne fjerne hele eller deler av enhver profil plassert på dens nettsider uten begrunnelse. Homofil.no har i så fall, ingen forpliktelser overfor deg. Du sier med dette fra deg alle rettigheter du kan ha hatt ovenfor Homofil.no vedrørende inngrep i din profil.

Homofil.no er ikke ansvarlig for informasjon eller innhold lagt ut på nettsidene eller oversendt via våre tjenester. Homofil.no forbeholder seg retten til å endre bruksvilkårene til enhver tid. Om dette skulle bli aktuelt vil vi informere om de endrede vilkårene på våre nettsider. Som en bruker er du også forpliktet av de endrede vilkårene fra og med den tid de trår i kraft. Utover dette kan ikke denne bruksavtalen bli endret på noe vis.

Homofil.no er ikke forpliktet til å ta kritisk stilling til informasjon som brukere legger ut på sidene. Homofil.no er derfor ikke ansvarlig for å sørge for at medlemmer følger de vilkårene som beskriver hva som er akseptabel atferd. Homofil.no gjør herved oppmerksom på at det kan være risiko forbundet med kontakt med internettbrukere som handler utfra begrensede forutsetninger, gir falske opplysninger eller har kriminelle hensikter. Homofil.no gir heller ingen garanti for at brukere ikke er mindreårige personer. Vi oppfordrer deg derfor til å utvise forsiktighet og å bruke fornuft når du ønsker å komme i kontakt med andre brukere. Ettersom Homofil.no ikke kjenner den faktiske identiteten til brukerne, kan selskapet heller ikke ta ansvar for å kontrollere deres bakgrunn eller at de opplysninger de gir er korrekte.

Homofil.no er ikke ansvarlig for skade påført kunde. Homofil.no overvåker ikke kommunikasjonen mellom brukerne. Homofil.no kan derfor ikke lastes for eventuelle konflikter eller andre problemer som måtte oppstå mellom brukerne. Når du meddeler informasjon i din profil på Homofil.no er du eneansvarlig for innholdet. Homofil.no er passiv distributør og publiserer din informasjon uten ansvar for det du velger å skrive. Homofil.no kan uten advarsel fjerne hele eller deler av din informasjon dersom det ansees som nødvendig eller passende for at sidene i sin helhet skal fremstå som seriøse. Homofil.no kan også fjerne all tekst og alle bilder som kan skade firmaets omdømme.

Du forplikter at din informasjon ikke er: - injurierende, ærekrenkende, forulempende, truende eller uanstendig. - av pornografisk karakter eller inneholder pornografi i noen form.

Om oppbevaring av dine data:

Hvis du ikke bruker din profil vil den deaktiveres automatisk etter 3 eller 4 måneder. Ettersom det er normalt å deaktivere og aktivere profilen igjen noen ganger, holdes profilen din og de relaterte data lagret inntil du ber om at det slettes på en e-post til: post@homofil.no.

Denne avtalen skal reguleres av norsk lov, ikke noe annet lands lover enn den norske skal gjelde.

Bestemmelser i denne avtalen kan løsrives og, dersom noen av bestemmelsene i denne bruksavtalen er funnet ugyldig eller ikke mulig å håndheve, kan den aktuelle bestemmelsen fjernes og de resterende bestemmelser bli håndhevet.

Homofil.no forbeholder seg retten til å lagre IP informasjon om dine besøk på Homofil.no sine tjenester.

Brudd på bruksavtalen eller lokal lovgivning kan medføre erstatningsansvar mot deg.

Om Homofil.no ikke foretar seg noe i forbindelse med et eventuelt brudd du måtte gjøre på denne bruksavtalen, så har Homofil.no fortsatt rettighet til å handle ved et eventuelt nytt brudd.

Denne bruksavtalen forklarer hele forståelsen og enigheten mellom Homofil.no og deg med hensyn til dens innhold. Den kan ikke, på bakgrunn av at Homofil.no utstedet den, fortolkes ugunstig mot oss.

Passordbeskyttet bilde
Passordbeskyttet bilde
Passordbeskyttet bilde