Kontroversiell kristen forskning: Homofili er likevel ikke medfødt

Flere store omstridte internasjonale undersøkelser av eneggede tvillinger viser at den seksuelle orienteringen verken skyldes gener eller påvirkning i fostertilstanden. Hvis homoseksualitet er arvelig betinget, skulle eneggede tvillinger ha samme seksuelle preferanser. Men slik er det ikke, viser ny kristen forskning.

– Eneggede tvillinger har det samme DNA`et, og de har hatt like betingelser i livmoren. Hvis homoseksualitet skyldtes genetiske forhold eller påvirkninger i fostertilstanden, skulle begge tvillinger ha samme type seksualitet, men slik er det ikke, sier ph.d. i biokjemi og statistikk, Dr. Neil Whitehead.

Konklusjon: Ingen fødes som homoseksuell
Åtte forskjellige studier av eneggede tvillinger i Australia, USA og Skandinavia gjennom de siste 20 årene viser alle at homofili ikke er medfødt. Forskerne konkluderer med at hvis bare den ene og ikke begge av et enegget tvillingpar blir homofil så må årsaken ligge i noe som skjer etter fødselen.

Som eksempel på noe som kan forårsake en endring i seksuell preferanse og atferd nevner Dr. Whitehead at den ene av tvillingene kan ha vært utsatt for pornografi eller seksuelle overgrep. Man skulle nemlig forvente at tvillinger med likt DNA hadde 100 prosent like seksuelle preferanser. Men Whiteheads undersøkelser viser at hvis den ene gutten av et tvillingpar er homofil, er det bare 11 prosent sjanse for at den andre også er det, og 14 prosent, når det gjelder jentene.

Det faktumet at tvillinger blir registrert gjør det forholdsvis enklelt for forskerne å lære noe om hva henholdsvis arvelige og miljømessige forhold betyr for barns utvikling. I Europa vil man lage et kjemperegister med 600.000 tvillinger, og i Australia har man allerede et tilgjengelig register med over 25.000 tvillinger.

Seksualitet kan endres
En undersøkelse blant 10.000 tenåringer foretatt av Bearman og Brueckner i 2002 viser enda tydeligere enn de senere undersøkelsene at genene betyr meget lite for folks seksuelle orientering. Undersøkelsen viser at det bare er 7,7 prosents sjanse for at en gutt ville være homofil, hvis tvillingbroren hans er det (i motsetning til 11 prosent i Whiteheads undersøkelse). Blant jentene ville 5,3 prosent være lesbiske, hvis tvillingen deres var det.

Seksualitet kan endre seg
Whitehead er selv overrasket over hvor foranderlig seksuell identitet kan være:
– Nøytrale akademiske undersøkelser viser at det skjer en avgjørende endring over tid. Halvparten av de homoseksuelle/biseksuelle (som vel og merke ikke er i noen form for behandling) vil bevege seg i retning av heteroseksualitet i løpet av levetiden deres.
– Omkring tre prosent av den nåværende heteroseksuelle befolkningen har på et tidspunkt oppfattet seg selv om homo- eller biseksuell. Faktisk vil det til enhver tid være flere eks-homofile enn virkelige homofile, sier forskeren.

Unge kan gå begge veier
Evnen til forandring på det seksuelle området er størst blant tenåringer, ifølge Bearman og Brueckners undersøkelse. De fant at nesten alle som som 16-årig var tiltrukket av en person fra samme kjønn ville ha endret preferanse bare ett år senere.
Selv om forskerne var positive overfor homoseksuelle fastslo de at det bare var snakk om stabilitet blant de heteroseksuelle. De endret seg nemlig ikke fra år til år.
Men tenåringer er et spesielt tilfelle, fordi de er i stand til å endre seksuell preferanse.

Forskerne er tause
Neil Whitehead sier om offentliggjøringen av tvillingundersøkelsene:
– Det finnes mange populære misforståelser i kulturen vår, f.eks. at homoseksualitet er noe medfødt, slik at man ikke kan endre det.
– De forskerne som arbeider med dette emnet er ikke fornøyde med medienes beskrivelse av saken. Men de foretrekker å holde seg til deres akademiske arbeid mer enn å involvere seg i diskusjoner med aktivistene, sier Whitehead.

Forskningen på eneggede tvillinger stemmer altså overens med at man aldri har funnet et gen for homoseksualitet.
Dr. Whitehead har en lang og allsidig akademisk karriere som blant annet biokjemiker og statistiker bak seg. Han har vært akademisk medarbeider for New Zealands regjering i 24 år, før han kom til FN. De seneste årene har han vært konsulent for japanske universiteter i emnet radioaktiv strålefare, han har altså jobbet for det meste med emner som ikke er relevante for homfiliforskning.

Forandringsbehandling forbudt etter press

  1. oktober 2005 hadde bladet Time Magazine denne forsiden med overskriften: ?Kampen om homofile tenåringer, med henvisning til den kristne organisasjonen Exodus som tilbyr homofile forandringsbehandling.
    Organisasjonen Exodus International, som tilbyr behandling for å gjøre homofile til heterofile, har møtt voldsom kritikk fra de som hevder at homofili er medfødt og at behandlingen derfor ikke nytter, og at det er snakk om et overgrep som utføres av kristne kvakksalvere. Men Exodus-organisasjonen kan vise fram resultater på at forandring av seksuell orientering er mulig gjennom behandling.

Denne typen forandringsbehandling er nå blitt forbudt blant annet i den amerikanske delstaten California, etter press fra homoseksuelle aktivister.

Hva sier Bibelen?
Den bibelske bakgrunnen for forandringsbehandlingen er blant annet slik Paulus skriver i brevet til Rommene kapittel 1:28-32. Her understreker apostelen at noen mennesker heller foretrekker å tro på en løgn heller enn sannheten. Det er snakk om avgudsdyrkelse mener Paulus, hvor mennesker tilber det skapte i stedet for Skaperen.

Det er både en tilvalgt livsstil og et fravalg av gud: «De vet godt hva Gud ønsker de skal gjøre. Likevel lever de på den måten og bekrefter hverandre i deres umoralske livsstil.»

Men Paulus sier også i 1 Kor. 6:11: «Den form for levevis har noen av dere hatt».

Mer: Kontroversiell kristen forskning: Homofili er likevel ikke medfødt

Forskning innen kontroversielle kristne kretser fremhever at homofili muligens ikke er medfødt. Dette utfordrer det bredt aksepterte syn at seksuell orientering er medfødt og fastsatt.

Nyere studier peker på komplekse interaksjoner mellom genetikk, miljø, og personlig utvikling. Dette antyder at påstanden om at homofili er medfødt kan være for enkel.

imidlertid er det viktig å merke seg at denne forskningen fra kristne grupper kan være partisk. Kritikere hevder at den kan være farget av religiøse overbevisninger snarere enn objektiv urettferdighet.

Selv om forskningen gir en interessant teori, er det behov for mer omfattende og mindre partisk forskning for å bekrefte funnene. Disse kontroversielle forskningene har gitt oss nye perspektiver, men det er behov for mer dialog og forståelse i dette komplekse området.