Nederlandske skoler skal undervise om homofili: Enhver har lov til å være annerledes

Kampen for seksuelle minoriteters rettigheter starter i skolegården. Nå skal nederlandske skolebarn allerede fra 10-år alder lære om alle seksuelle orienteringer og høyne toleransen sin. Toleransen for de seksuelle minoritetene skal nå også inn i skolenes undervisning.

Den nederlandske statsråden for undervisning, kultur og vitenskap, Marja van Bijsterveldt har, sammen med resten av koalisjonsregjeringen, deltatt i homoparaden i Amsterdams kanaler.
Paradens tema var internasjonalt, med mottoet ?Wer stand by you?er (Vi står sammen med dere). Det er en gjentakelse av den historiske støtten som FNs generalsekretær Ban Ki-Moon uttrykte tidligere i år i forhold til det internasjonale homosamfunn.
Nederland spiller en ledende rolle internasjonalt til fordel for homofile, biseksuelle og transseksuelle rettigheter.

Kjernemål på skolene
Nå vil undervisningsministeren også fremme deres rettigheter allerede blant skolebarna.
Marja van Bijsterveldt har nemlig planer om å innføre lovpliktig undervisning om homoseksualitet på skolene. Hun sier at opplysning om emnet hører til de såkalte ?kjernemålene til skolenes eldste klasser.
Kjernemålene er et uttrykk for det elevene skal ha tilegnet seg i skoletiden sin. De hadde presset på i lengre tid for å få med emnet i målsettingen, men undervisningsministeren fryktet at det ville være for mye for skolene. Hun understreket at hun allerede har gjort mye for å fremme homofrigjøringen. Dessuten fryktet hun at også andre, vanskelige emner som f.eks. menneskerettigheter og fedme skulle tas med i skolenes målsetting.

Resultatet ble imidlertid at undervisning i faget homoseksualitet gjøres lovpliktig. Men det er opp til skolene selv å finne ut av hvordan de underviser i faget, heter det.

Eksperimenterende undervisning om homofili
Nå har det nederlandske utdanningsdepartementet tilbudt nytt materiale om faget, som 140 skoler skal prøve i løpet av de neste to årene. Det er så meningen at skolene skal utveksle erfaringer.
Over 250 skoler ønsket å være med på å prøve ut materialet slik at utdanningsdepartementet vil velge ut de best egnede skolene til oppgaven.
– Målet er å skape en ?trygt og tolerant skoleklima, også for lesbiske, homoseksuelle, biseksuelle og transseksuelle barn, heter det i departementets nyhetsbrev. Den enkelte skolen kan selv velge hvordan de vil gripe an undervisningen, sier statsrådet.

Imot mobbing og diskriminering
Utover den egentlige formidlingen av kunnskap om de forskjellige seksuelle orienteringene skal skolene også arrangere debatter og rollespill, hvor elever og lærere skal uttale seg mot mobbing og diskriminering.
Skolene skal også tilby praktisk omsorg for elevene, f.eks. i form av en tillitsperson som elevene kan henvende seg til med spørsmål om seksuell orientering.
De deltakende skolene får 1,2 millioner Euro til rådighet. Etter evaluering underveis skal prosjektets effekt til slutt vurderes av et sentralt kontor. Den nederlandske staten bestemmer overordnet sett hvilket stoff elevene skal beherske ved utgangen av de avsluttende skoleårene.
Den nederlandske regjeringen består av CDA, det liberale høyrepartiet VVD og det nasjonalistiske støttepartiet PVV.

Mer: Nederlandske skoler skal undervise om homofili: Enhver har lov til å være annerledes

Netherlandske skoler tar et utradisjonelt skritt for å fremme forståelsen av seksuell mangfolditet i klasserommet. De har lagt til undervisning om homofili i læreplanen. Målet er å oppmuntre til aksept og forståelse blant studenter, fremme inkluderende holdninger og tilbakevise fordommer.

Det synes liketil at læreplanen vil omfatte diskusjoner om homofile rettigheter, historie og de sosiale og emosjonelle utfordringene mange homofile individer står overfor. Det har vært bred enighet i fellesskapet om viktigheten av å normalisere diskusjonen om homofili i utdanningssystemet, da dette kan bidra til å bekjempe diskriminering.

Denne utviklingen kunne være et eksempel for resten av verden i utdanning av ungdom om mangfold og inkludering. Det er et skritt mot å bygge en mer aksepterende og respekterende samfunn.